Xem mặt biết bệnh – Phương pháp chẩn trị và dưỡng sinh đặc sắc của Trung y.

Xem mặt biết bệnh – Phương pháp chẩn trị và dưỡng sinh đặc sắc của Trung y.

Xem mặt biết bệnh - Phương pháp chẩn trị và dưỡng sinh đặc sắc của Trung y.

Là cuốn sách có nội dung toàn diện về phương pháp diện chẩn, gồm :
1. Khái quát về phương pháp xem mặt – biết bệnh.
2. Xem hình, sắc, thần và dưỡng sinh.
3. Xem tướng mắt, mũi, tai, miệng, nhân trung và chẩn đoán mắt, tai, mũi, môi, miệng, nhân trung.
4. Chẩn đoán – trị liệu những bệnh tật liên quan đến mặt và ngũ quan.
5. Trị liệu một số bệnh về xoa bóp (gồm 80 bệnh thông thường và nguy hiểm).
Sách được trình bày hệ thống, nhiều hình ảnh minh họa, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Price:

Find More XEM Products